Пиша и говоря правилно! Незнам е грешно! Но кога частицата НЕ се пише слято със следващата дума

Миналата седмица преговорихме правилото, че частицата НЕ се пише отделно от глагола. Правилни са вариантите: не искам, не мога, не знам. Но има много случаи, при които частицата НЕ се пише слято със следващата дума. Да разгледаме конкретни примери. Има думи, които не се употребяват без отрицателната частица като например нехае. Запомнете, че няма дума хае.

Подобно е положението и с думи като неизбежен, непоколебим, невръстен. Няма думи като избежен, поколебим, връстен.

НЕ се пише слято, когато се намира пред съществително, прилагателно или наречие, когато с НЕ се образува нова дума с противоположно значение:

напразно – ненапразно
приятел – неприятел
вярно – невярно
истина – неистина
възпитан – невъзпитан

Слято се пише и когато думата е образувана с представка НЕДО

недоглеждам
недочувам
недовиждам

Няма думи доглеждам и довиждам. Но думата недочувам може да се напише по два начина в зависимост от контекста. Ако човек има проблеми със слуха, ще напише, че недочува. Но ако използва отрицателната форма на глагол със смисъл дочувам, то ще изпишем глагола отделно от НЕ. Не дочувам добре, тъй като е много шумно. В този случай за предпочитане е да кажем: Не чувам добре.

Още проблеми със слятото и разделното писане ще разгледаме следващата седмица. Ще говорим за популярното напоследък наречие вкъщи и ще помислим дали има случаи, в които правилно е разделното изписване.

Миналата седмица ви попитахме правилно ли е следното изречение:

Селянинът не узнал, че чорбаджията му готви капан, и хлътнал право в него.

Отговорът е да. Миналото деятелно причастие узнал е в ролята на подлог, затова се пише отделно от частицата НЕ. Правилна е и пунктуацията. Изречението е сложно смесено, като имаме главно – подчинено – главно изречение. Подчиненото изречение че чорбаджията му готви капан трябва да бъде оградено със запетаи. Третото просто изречение започва със съчинителния съюз И, но запетаята пред него е поставена правилно.

Тази седмица ми питаме вярно ли е следното изречение:

Той не е мой приятел, но не е и неприятел, не ми е и враг.

Припомнете си и пунктуацията и проверете дали запетаите са поставени правилно.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/
https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -