пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг

Пиша и говоря правилно: Него не го подслушват!

Няма да говорим за скандала с подслушванията, а за употребата на местоименията в специфични ситуации.

Глаголът подслушвам ни дава възможност да видим промяната във формите на личните местоимения.

Него не го подслушват.

В изречението имаме две лични местоимения – него пълна форма на 3 л., ед. ч., Винителен падеж. Го е кратката му форма, а тя е изписана отделно от отрицателната частица НЕ. По същия начин се изписва и изречението:

Нея не я изслушаха.

Тук местоименията са в женски род.

Тази седмица военни нахлуха по погрешка в частен цех и изплашиха работниците. Думата погрешка означава грешка, извършена неволно, по невнимание. Използва се в съчетание с предлога по – по погрешка.

Миналата седмица ви дадохме една от задачите на матурата по български език:

В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Това пътуване се оказа, колкото полезно, толкова и приятно за всеки един от нас.

Б) Сгушена сред дърветата хижата сякаш нарочно се беше скрила от нашите погледи.

В) Уморен, но доволен от преживяното през изминалия ден той потъна в дълбок сън.

Г) От една страна, това е добре за всички, но от друга страна, трябва да се внимава.

Запетаята пред колкото в първото изречение е излишна. В подточка Б трябва да се постави запетая след дърветата, защото там свършва обособената част, въведена с миналото страдателно причастие сгушена. Изречението в подточка В е просто, но има две обособени части. След ден трябва да поставим запетая, за да раздели обособената част от изречението. В подточка Г пунктуацията е правилна. Вметнатите изрази от една страна и от друга страна се ограждат със запетаи.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Незнам дали е възможно да муго кажа направо и, дали ще ме разбере правилно? Ще рискувам, но може и да згреша.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

- реклама -