Пиша и говоря правилно! Не знам, не мога, не искам!

Частицата НЕ създава доста затруднения при писане. Сигурно имате приятели, които ви отговарят с краткото „незнам“ или с още по-кратките „нз“ и nz. Не знам как реагирате вие, но на мен ми прави неприятно впечатление. И съветът ми е добре да се запознаем с правилото, за да избегнем грешките.

Най-важно е да знаем, че частицата НЕ се пише отделно от глагола. Затова правилният вариант е не знам, не мога, не искам.

По правило частицата НЕ се пише отделно от глагола и деепричастието /не искайки, не можейки, не знаейки/. И се пише слято с причастието и прилагателното име: непознатият, негодният, неузрял, неживял и др.

Ако обаче причастието влиза в състава на сказуемото, НЕ се пише отделно. Ето разликата:

Неузрелият плод беше паднал от дървото.

Плодът не узрял навреме.

В първото изречение неузрелият е определение и пояснява съществителното име плод. Във второто е част от сказуемото. Една хитрост: ако можете да членувате следващата дума, то НЕ ще се пише слято НЕ + узрял/узрелият. Тук е видно, че трябва да бъдат слято.

Във второто изречение е използвана преизказна форма на глагола – говорещото лице не е свидетел на случващото се и предава чужди думи. Тук трудно ще членуваме „не узрялта“. Но можем да добавим спомагателен глагол съм между частицата НЕ и причастието: не е узрял. Така вече стана глагол в минало неопределено време. Но:

Плодът, неузрял навреме, падна на земята.

Тук сказуемо е падна, а неузрял е причастие, което въвежда обособена част и пояснява съществителното име плодът.

Още проблеми с частицата НЕ ще коментираме следващата седмица и ще разгледаме конкретни примери. А дотогава ви питам правилно ли е следното изречение:

Селянинът не узнал, че чорбаджията му готви капан, и хлътнал право в него.

Припомнете си и пунктуацията и проверете дали запетаите са поставени правилно.

Изречението от миналата седмица е правилно:

Влюбени сме така, че всичко ни е като песен.

Интересно е, че в случая запетаята зависи от това, което искаме да кажем.

Влюбени сме така е първото изречение. Второто е подчинено обстоятелствено и отговаря на въпроса Как? Как сме влюбени? Според правилото пред подчиненото изречение трябва да поставим запетая.

Но ако имаме предвид следното: Влюбени сме и всичко ни е като песен, тогава запетаята ще отиде преди И, което в нашия случай е заменено от така че. Влюбени сме! Така че всичко ни е като песен! Следователно вариантът Влюбени сме, така че всичко ни е като песен също е правилен.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -