гласуване, Окланд, българи, секция, пандемия, коронавирус
сн. БГНЕС

Пиша и говоря правилно! Народът гласува за себе си!

На избори всички гласуваме за себе си, защото се надяваме на по-добро бъдеще. В изреченията е правилно да използваме възвратно притежателно местоимение себе си/ си, както и местоименията свой, своя, свое, свои, когато подлогът е собственик на обекта, за който се говори.

Иван се качи в своята кола.

Иван се качи в колата си.

Неправилни са изреченията:

Иван се качи в колата му.

Иван се качи в неговата кола.

Така излиза, че Иван се е качил в чужда кола, например в тази на Петър. За да не се допуска двусмислица, в този случай трябва да се каже:

Иван се качи в колата на Петър.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Всички ученици бързаха да напуснат класните стай и да излязат на вън където ги чакаха новите им приятели. Малките кученца се надяваха да им дадът храна и играчки, а после започнаха, да тичат на около, да потскачат и да огласят околноста с лаят си.

Съществителното име стаи е в множествено число, затова трябва да бъде изписано с И. Навън е наречие и се пише слято. Пред съюзната дума където трябва да се постави запетая, защото въвежда подчинено изречение. Глаголът дадат има окончание –АТ, тъй като глаголите в 3 л., ед. ч., завършват на –АТ или –ЯТ, не завършват на –ЪТ. Наоколо също е наречие и се пише слято. Подскачат се пише с представка ПОД, а околността след членуване получава двойно ТТ. Съществителното лаят трябва в изречението да се членува с кратък определителен член – проверка с него/ с лая.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Иван излезна на паркинга. Вдъното се виждаше неговата кола. Младия мъж забърза покраи колите, когато чу пронизително пищене. Завъртя се кръгом и забеляза съседът си да се качва в колата му.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

- реклама -