туризъм, пътувания, туроператори

Пиша и говоря правилно! На мене ми се иска да пътувам далече!

Време е за пътуване, а на мене тази година ми се иска да пътувам далече. Личното местоимение изпълнява ролята на допълнение, затова не може да е в именителен падеж.

Неправилно е да се каже аз ми се пътува, въпреки че аз съм вършител на действието. Правилно е да се каже на него му е студено.

Формите във винителен и дателен падеж на личните местоимения мене, на мене/ мен, на мен; тебе, на тебе/ теб, на теб са дублетни и може да се използват равностойно в речта. Макар че в книжовната реч се предпочита мене/тебе, а в разговорната мен/теб.

Дублетни са и формите за наречието далече/ далеко/ далеч.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Десетки чадъри имаше на плажа, ние си избрахме два от тях и шест шезлонги. Заехме ги и започнахме да се препичаме на слънцето.

Въпреки сянката, беше много горещо и изгоряхме въпреки, че се мазахме с защитни лусиони.

Съществителното шезлонги в множествено число е правилно, но в случая трябва да използваме бройната му форма – шест шезлонга. Правилно е да кажем, че се припичаме на слънце. В последното изречение има две пунктуационни грешки.

Махаме първата запетая, тъй като въпреки е предлог и не се изисква пунктуационно отделяне. Въпреки че е сложен съюз и запетаята се поставя преди него. Удвояваме предлога със, защото следва дума, започваща с буквата З.

Има правописна грешка в съществителното лосион, трябва да се направи проверка в речника, тъй като думата е от чужд произход.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Погледнах напреде и в далечината видях, че се задават два конника. Единия беше висок и слаб, а другия – по нисък.

Те бързаха да се приберат в града по светло, но високата разститеност им пречеше. Когато ме видяха започнаха да викат, и да ръкомахат.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица.

Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -