Пиша и говоря правилно! Може ли да говорим за политики?

В последните седмици все по-често се говори за политики. Партиите водят разговори, като лидерите не разкриват конкретните параметри, заставайки зад неопределеното: „Говорихме за политики“. Но в някои правописни речници е посочено, че думата политика няма множествено число и се употребява само в единствено число. В Официалния правописен речник на БАН няма такова уточнение.

Изпратих запитване по темата до Езикови справки на БАН https://ibl.bas.bg/ezikovispravki/. Ето техния отговор:

Думата „политика“ има различни значения (по-абстрактни и по-конкретни), като в зависимост от употребата може да има форма за множествено число. Ако имате предвид, че в „Официалния правописен речник“ има само форма за единствено число, там формите за множествено число на съществителните от женски род без правописна особеност не се дават. В тълковния „Речник на българския език“ липсва бележка „мн. няма“.

Важно е политиците да знаят значението на израза правя политика. Той се използва в преносно значение и означава лаская, угоднича, за да постигна своите цели.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Ще пътуваме доста далеч по време на отпуската за това реших да си взема 5 дена допълнително. Така ще имам време да отпочина преди да се върна на работа, когато ме чакат безброи ангажименти.

Първото изречение е сложно съставно, двете прости изречения трябва да бъдат разделени със запетая. В случая затова трябва да се напише слято, защото е подчинителна съюзна връзка. Запетая трябва да поставим и пред подчинителната връзка преди да във второто изречение. Трябва да заменим подчинителната връзка когато с където, защото става въпрос за място, а не за време. Съществителното име безброй е в единствено число, затова се изписва с Й.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Оказа се безмислено да носиме много багаж, тъй като почти не обличахме топлите дрехи. Времето беше горещо и несе наложи, да отваряме двата куфари. Така и си ги върнахме, и можеше дори да неги сваляме от колата.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

- реклама -