Пиша и говоря правилно! Лятно часово време!

Сменихме часа, като превъртяхме стрелките на часовника с час напред и минахме на лятното часово време. Така спахме час по-малко, но пък денят стана по-дълъг.

Да отбележим, че прилагателното лятно не е в състава на собствено име, затова не следва да се пише с главна буква. Наречията напред и назад се пишат слято с представките, а степенуваните наречия и прилагателни се пишат полуслято с частиците по и най. Припомням, че в книжовния език няма дума сменявам и е правилно да използваме думата сменям.

Европейският съюз даде възможност на страните членки сами да преценят кое часово време да изберат – лятното или зимното. Съчетанието от съществителни имена страни членки се пише отделно, тъй като можем да членуваме в изречение неговата първа част.

Страните членки сами решават кое време да изберат.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Носеики кошница с цветя пролета мина покраи мене и ми се усмихна, дарявайки ми радос и топлина. Преброих 25 зюмбюли и 15 нарциси в кошницата на младата девоика.

Деепричастието носейки се пише с Й. Чрез него се въвежда обособена част, която трябва да бъде оградена със запетая: Носейки кошница с цветя, пролетта мина покрай мене… Пролетта се пише с двойно Т, тъй като завършва на Т и след това се членува. Наречието покрай се пише слято с предлога и завършва на Й. Съществителното радост завършва на Т. В първото изречение има две деепричастия, необходимо е да го редактираме и да преобразуваме втората обособена част в подчинено изречение: като ми дари радост и топлина. Във второто изречение трябва да използваме бройната форма: 25 зюмбюла и 15 нарциса. Съществителното девойка се пише с Й.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Отново минаваме на Лятно часово време и ще трябва да преместим стрелките на часовника на пред, това означава, че ще спиме с час по малко. Надявам се държавите-членки да вземат решение да се откажат от сменяването на времето. 

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -