бензиностанции касов бон горива БПГА, касови бележки, ЕС, Вестагер

Пиша и говоря правилно! Купуваме гориво с 25 стотинки отстъпка!

Купуваме вече гориво с 25 стотинки отстъпка. За да сме прецизни в надписите и етикетите, е добре да си припомним правилото за съкращаване на думи в българския език. При съкращения на мерни единици, утвърдени от международната метрична система, не се поставя точка. В това число попадат думи като литър и километър.

Днес заредих за 70 лв., като използвах отстъпката от 25 ст. за литър. Заредих около 20 л гориво и се надявам да ми стигнат за близо 300 км път.

Да не забравяме, че при съкращаване на лев и стотинка трябва да поставим точка. Ето още няколко интересни съкращения:

грам – г

година – г.

град – гр.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Чу се трясъка и на двата прозорци – горният, и долен, а стъклата се посипаха на прашният под. Момичето престъпи плахо на пред като внимателно избутваше счупените парчета. На вън вятърът продължаваше да бошува с пълна сила.

Съществителното име трясъкът е подлог в първото изречение и трябва да се членува с пълен определителен член – чу се той/ чу се трясъкът. Задължително е да използваме бройната форма – двата прозореца, а двете прилагателни горният и долният трябва да бъдат членувани, защото се отнасят за два различни обекта. В изречението трябва да използваме кратък определителен член, защото са допълнения. Запетаята пред второто И е излишна, защото двата съюза не са синтактично равноправни. Съществителното име под изпълнява ролята на обстоятелствено пояснение, затова определението към него прашният трябва да бъде с кратък определителен член – се посипаха на него / се посипаха на прашния под. Във второто изречение редактираме глагола – правилно е пристъпи, представката пре– се използва за преминаване от едно нещо в друго. Напред е наречие и се пише слято. Пред като слагаме запетая, защото въвежда изречение. Навън също е наречие и се пише слято. Има грешка и в глагола бушува, правим проверка в речника.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Вълна от съпричасност разтърси страната, след поредният инцидент на пътя. Разгневени Българи реагират срещу поредният нагал и дрогиран шофиор, които причини смърта на две млади момичета.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

 

- реклама -