Пиша и говоря правилно! Кой получава безвъзмездна помощ?

Заради прогнозата за тежка зима има семейства, които ще получат безвъзмездна помощ. Трябва да се внимава при изписването на прилагателното име безвъзмездна. Трябва да бъдат изписани представките без- и –въз-, а в наставката не бива да се изпуска буквата –д-.

При групите от съгласни -здн-/-зн- можем да направим проверка с друга форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна – безвъзмезден.

Не бива да забравяме, че при членуване думата помощ, която е от женски род, ще получи определителен член –та: помощта. Подобно е правилото и за други съществителни имена от женски род като свещта.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Пред очите ни се разкри прелесна месност – гора оцветена в жълтокафяви ньоанси, а на места се забелязваха червени петна. В дясно от нея чак до върхът бяха накацали кокетни селски къщи, чийто дворове се закриваха от пожълтелите листи на астмите.

В прилагателното име прелестна и в съществителното име местност е изпусната буквата Т. Прави се проверка с думата прелест и местен. Пред причастието оцветена трябва да се постави запетая, тъй като то въвежда обособена част. Сложното прилагателно име жълто-кафяви се пише с тире, защото двете думи са равноправни. Грешка има и в думата нюанс, прави се проверка в речника. Редактираме вдясно – наречията се пишат слято с предлога. След нея ще сложим запетая, за да се получи обособено обстоятелствено пояснение. Съществителното име върхът в изречението следва да се членува с кратък определителен член – до него/ до върха. Относителното местоимение чиито трябва да бъде съгласувано с думата след него – дворове, която е в множествено число. Листата на дърветата са листа, а не листи, затова редактираме съществителното име. Астма е заболяване, в случая ни трябва думата асма, която има значение на лоза.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Из зад пердето се чу шум, а после в стаята в летя малка чернобяла птичка. Расхвърчаха се пера, а котката се пробуди, и се подготви за нападение. Сънената Леля Станка скочи от леглото и завика за помощ.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -