Пиша и говоря правилно! Кой кого победи?

Като студенти веднъж изпаднахме в ситуация да се чудим дали да се смеем на наш състудент чужденец, или да му съчувстваме, след като сподели: „Жената болен, децата и той, пълен трагедия“. Слава богу, беше настинка, която бързо отшумя, но закачката остана. В изказването му има граматична грешка, която е видима за всички българи. Думите са изговорени и написани правилно, но връзката между тях е нарушена, тъй като не са съгласувани правилно.

И ако в това изречение проблемът е видим, то в много други грешката не само не се забелязва, но и верният вариант изглежда грешен. Много по-често чуваме грешното:

С кой говориш? На кой се обаждаш? На никой няма да се обадя.

Вместо правилните варианти:

С кого говориш? На кого се обаждаш? На никого няма да се обадя.

Правилото важи само за местоименията кой, който, всеки, някой, никой/ кого, когото, всекиго, някого, някому, никому, когато се отнасят за лица от мъжки род. Кой, който, всеки, някой, никой влизат в ролята на подлог и може да бъдат заменени с личното местоимение той. Кого, когото, всекиго, някого, някому, никому влизат в ролята на допълнение и могат да бъдат заменени с него.

Кой кого победи?

Той него победи.

Това правило не се отнася за местоименията от мъжки род, които се отнасят за предмети, животни, абстрактни съществителни. Тогава винаги се използват кой, който, всеки, някой, никой.

С кой автобус пътуваш? Сложи номер на всеки стол. Искам да снимам някой лъв в зоопарка.  

Ето отговора на въпроса от миналата седмица. Има грешки и в двете изречения.

Знаменосеца сплотява хъшовете, вдъхва им увереност и им дава куражът да продължат. 

Правилно е да се използва кратък определителен член: дава него; дава куража.

Знаменосецът уверено вървеше пред четата, като държеше високо знамето.

Пред като трябва да се постави запетая, тъй като следва изречение.

Тази седмица ви питаме правилно ли са написани изреченията:

Ще попитам някого и ще дам отговор на всекиго.

Никого вече няма да слушам.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -