запетая

Пиша и говоря правилно! Кога не се пише запетая – III част

Продължаваме да дълбаем в пунктуационната норма и по-специално в частта кога не пишем запетая. Защото пропускането й е само едната част на грешките, които може да допуснем, другата е свързана с престараването и поставянето на запетаи дори там, където не са нужни.

Например много често виждам изречения от типа:

Днес, ще ходя на кино.

В подобно изречение запетая ще има, ако трябва да обособим датата:

Днес, 18 октомври 2020 г., ще проведем събрание.

В горното изречение наречието днес изпълнява ролята на обстоятелствено пояснение и там запетая не се поставя.

Друг проблем е кога пишем запетая пред като и кога – не.

Ако като въвежда изречение, пишем запетая:

Вятърът духаше с всичка сила, като кършеше клоните на дърветата.

Пишем запетая и ако въвежда обособена част:

Горските плодове, като ягодите и малините, имат богат аромат.

Не се пише запетая, когато въвежда сравнение

Тя подскачаше по улицата като малко бяло зайче.

Често пъти виждам думата обаче, оградена от двете страни със запетаи. Всъщност може да се сложи запетая преди обаче, ако е в ролята на съюза НО.

Исках да се подготвя добре за изпита, обаче нямах време.

Исках да се подготвя добре за изпита, но нямах време.

Ако се използва като вметната дума, запетая не се пише:

Аз обаче не успях да се подготвя за изпита.

Уловка има и в пунктуацията на така че и така, че:

Тръгнахме рано на излета, така че не се наспах.

Тук така че е сложен съюз, затова запетаята се слага отпред.

Но в следния случай:

Представих си презентацията така, че всички я харесаха.

В този случай така е наречие и изпълнява ролята на обстоятелствено пояснение в първото изречение, а че е подчинителен съюз, който въвежда подчиненото изречение.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в изречението:

Поискайте каквото Ви е нужно.

Изречението е правилно написано, защото относителното местоимение каквото пояснява сказуемото.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следното изречение:

Влюбени сме така, че всичко ни е като песен.

Може да коментирате под публикациите ни във Фейсбук. Ще отговорим на въпроса следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни случаи, при които запетаята става излишна.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -