запетая

Пиша и говоря правилно! Кога не се пише запетая – II част

Пунктуационната норма в българския език е много трудна за усвояване, но не е невъзможно човек да научи правилата и да ги спазва.

Моят съвет е да не слагате запетаята автоматично, защото сте чули, че пред съюза „че“ се слага запетая, а пред съюза „и“ не се слага. Често едно правило отменя друго и ние това го установихме в предишната ми статия Пиша и говоря правилно! Кога не се пише запетая – I част“. Сега ще разгледаме и други примери, в които има специфика на пунктуацията.

Аз много се дразня, когато видя изречение от типа:

Въпреки, че вали, настроението ми е хубаво.

Всъщност въпреки че, макар че, освен че, само че, при положение че, благодарение на това че и др. са сложни съюзи и пред „че“ не се пише запетая. Редно е тя да отиде в началото на сложния съюз, ако той се намира в средата на сложното изречение.

Въпреки че вали, настроението ми е хубаво.

Настроението ми е хубаво, въпреки че вали.

Отказах се от похода заради дъжда, макар че много ми се ходеше.

Подобно е положението и при употребата на пунктуационни знаци при подчинителната връзка който/която/което/които.

Правилото гласи, че пред относителното местоимение, което въвежда подчинено изречение, се слага запетая.

И това не подлежи на съмнение. Но понякога запетаята просто променя позицията си.

Получих подаръка, за който мечтаех от много време.

Тук запетаята е преминала пред предлога „за“. Ето още примери:

Обади ми се жената, на която звънях вчера.

Развали се автобусът, с който пътувахме.

Прочетох книгата, за която ми каза.

Понякога пред подчинителната връзка излиза и дума от подчиненото изречение.

Заговорихме жената, в присъствието на която стана ясно, че има проблем.

Всички ученици, контролните на които бяха проверени, да си дадат бележниците.

Пред относителните местоимения не се пише запетая и когато въведеното от тях подчинено изречение пояснява сказуемото от първото главно изречение:

Ще говоря с когото пожелая!

Ще кажа на който искам.

Миналата седмица ви попитах спазена ли е пунктуационната норма в следното изречение:

Повиках го не защото ми трябваше, а защото исках да си поговорим.

Отговорът е: „да“. Повиках го е главното изречение. Пред подчинителния съюз „защото“ не слагаме запетая, тъй като пред него стои отрицателната частица „не“ в първото изречение и съюзът „а“ във второто. Според правилото, когато пред подчинителния съюз има друг едносричен съюз или отрицателната частица „не“, запетаята отпада.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следното изречение:

Поискайте каквото Ви е нужно.

Може да коментирате под публикациите ни във Фейсбук. Ще отговорим на въпроса следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни случаи, при които запетаята става излишна.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -