Пиша и говоря правилно! Кога не се пише запетая – I част

Миналата седмица говорихме за пунктуационните правила в сложното съставно и сложното смесено изречение. Както стана ясно, правилото гласи, че трябва да ограждаме подчиненото изречение със запетаи. Днес ще разгледаме случаите, при които запетая не се поставя в началото на подчиненото изречение.

Когато то е въведено с въпросителна дума: кой, кога, защо, колко, чий, дали и др.

Поинтересувах се кога ще тръгне автобусът.

Такива изречения завършват с точка, а не с въпросителен знак, защото съобщават информация, а не задават въпрос.

Не се пише запетая преди прости изречения, въведени с еднократно употребените съюзи и, или, да.

Помолих го да ми подаде чаша вода.

Когато имаме изреждане, запетая се пише пред всяко следващо изречение, въведено с ДА.

Помолих го да ми подаде чаша вода, да постави каната на масата, да отвори прозореца.

Но ако второто да пояснява първото, запетая не се пише:

Помолих го да ми подаде чаша вода да утоля жаждата си.

В първия случай трите изречения са равноправни, защото отговорят на въпроса Какво го помолих? / да ми подаде чаша вода, да постави каната на масата, да отвори прозореца/. Във втория случай първото подчинено изречение отговаря на въпроса Какво го помолих?, но второто – С каква цел го помолих?

Не се пише запетая, когато пред подчинителния съюз стои отрицателната частица НЕ или уточняващо наречие: само, едва, даже, дори, точно, тъкмо, единствено, особено, именно, малко, много, поне, чак и др.

Бях пристигнал не където трябваше.

Обади ми се само за да ми каже, че вече мога да тръгвам.

Миналата седмица ви попитах дали е правилно изречението:

Човекът се успокои едва когато получи телефонно обаждане, и въздъхна облекчено.

Пунктуационната норма е спазена. Тук има две главни изречения, които са свързани със съчинителния съюз И.

Човекът се успокои и въздъхна облекчено.

Подчинено е изречението едва когато получи телефонно обаждане. Според правилото то трябва да бъде оградено със запетаи в поредицата главно – подчинено – главно изречение. Затова трябва да има запетая пред съюза И. Подчиненото изречение е въведено без запетая, защото започва с подчинителната съюзна връзка когато и уточняващото наречие пред нея едва.

Помислете спазена ли е пунктуационната норма в следното изречение:

Повиках го не защото ми трябваше, а защото исках да си поговорим.

Може да коментирате под публикациите ни във Фейсбук. Ще отговорим на въпроса следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни случаи, при които запетаята става излишна.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

- реклама -