Пиша и говоря правилно! Капаните на запетаите, III част /просто изречение/

Вече разгледахме случаите, при които е задължителна употребата на запетая в простото изречение – при обособените части и при вметнатите думи и изрази. Има още няколко правила, на които трябва да обърнем внимание, за да не бъркаме пунктуацията.

Еднородни части:

В простото изречение може да открием еднородни подлози, еднородни определения, еднородни допълнения и еднородни обстоятелствени пояснения. Няма еднородни сказуеми, защото сказуемите правят ново изречение. Еднородните части се разделят безсъюзно – със запетая, или със съчинителен съюз.

Иван, Петър и Стоян са най-добри приятели. /еднородни подлози/

Безразсъден и страшен, но красив е Йовковият Шибил. /еднородни определения/

Върнах му и чантата, и книгата, и пръстена. /еднородни допълнения/

В последния случай пред И се пише запетая, защото свързва синтактично еднородни единици. Следващата седмица подробно ще разгледаме случаите, при които се пише запетая пред И.

Не се пише запетая при еднородни части, свързани с еднократно употребени съюзи И и ИЛИ. При повторна употреба на ИЛИ-ИЛИ, ДАЛИ-ИЛИ, ЛИ-ИЛИ пред втория съюз се пише запетая.

Ще ходим или на кино, или на театър.

Дали пеша, или с автобуса да идем?

Не се пише запетая между определения, които не са еднородни – употребени са качествено и относително прилагателно име.

Купихме здравата дървена маса.

Обръщенията се ограждат със запетаи:

Ваньо, купи и два хляба от магазина.

Когато след обръщението има частица, запетаята се пише след частицата.

Ваньо бе, забравил си хляба.

Бабо, и ти си била млада.

В последното изречение слагаме оглаждащата запетая преди И заради обръщението.

Запетаи се пишат при някои междуметия и частици:

Ах, сладка е смъртта за отечеството!

Да, трябваше да отидем в музея.

Ще ходим в музея, нали.

Със запетаи се отделят присъединителните конструкции:

Научих си урока за отличен, при това много бързо.

Предадох си работата навреме, и то за отличен!

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

- реклама -