правопис

Пиша и говоря правилно! Капаните на запетаите, II част /просто изречение/

Продължава нашата рубрика, в която Илияна Иванова – специалист по български език дава ценни съвети за най-спорните неща в родния правопис. Предишните й съвети може да видите ТУК и ТУК.

Една от най-често срещаните грешки е свързана с пунктуацията на обособените части. Обичайно те се въвеждат от причастия или деепричастия и правилото гласи да бъдат оградени със запетаи.

Така изречението:

Гласовете, чуващи се от двора, не му позволиха да заспи.

Чуващи се от двора е обособена част, която е въведена със сегашно деятелно причастие и според правилото тя е оградена със запетаи. Простото изречение: Гласовете не му позволиха да заспи е разкъсано от обособената част.

Това правило важи и когато веднага след втората (ограждаща) запетая следва съюзът И. Например:

Гласовете, чуващи се от двора, и тропането от горния етаж не му позволиха да заспи.

Тук втората запетая няма нищо общо със съюза И, а огражда обособената част.

Обособените части се въвеждат още с минало свършено и минало несвършено деятелно причастие:

Гласовете, дошли внезапно от двора, го стреснаха в съня му.

С минало страдателно причастие:

Мъжът, стреснат от гласовете на двора, скочи в съня си.

С деепричастие:

Скачайки рязко, мъжът се удари в шкафчето до леглото.

Тук обособената част е в началото на изречението, затова се пише само втората запетая.

Важно! Не се пише запетая между едносричен съюз и обособена част:

Но усетил веднъж тръпката на свободата, мъжът не желаеше да се връща отново към стария начин на живот.

Изречението Но мъжът не желаеше да се връща отново към стария начин на живот е разкъсано от обособената част: усетил веднъж тръпката на свободата. Тук обаче няма да сложим запетая преди причастието усетил, защото пред него има едносричен съюз НО. Но не бива да забравяме втората запетая.

Със запетаи се отделят и обособените части, въведени с макар и, сиреч, т.е., или (в значение на т.е.), като и др.

Лятото, макар и отегчително, щеше да му липсва заради спокойствието.

Някои плодове, като праскови и ягоди, могат да предизвикат алергии.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

Източник: Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012

- реклама -