Пиша и говоря правилно! Как да избегнем „мекането“ в глаголите?

Миналата седмица говорихме за окончанията на глаголите в 3 лице, мн. ч. Сега ще разгледаме една от най-разпространените грешки – така нареченото „мекане“. То е разпространено предимно в Западна България, а грешката е по-често в устната реч. Факт е обаче, че толкова сме свикнали с нея, че зрелостниците трудно я откриват в тестовете за матура.

Тази грешка касае глаголите в 1 лице, множествено число от I и II спрежение. В единствено число те завършват на гласна -а/-я, в множествено число приемат окончанието –м.

Пиша – пишем

Говоря – говорим

Стоя – стоим

Неправилни са формите пишеме, говориме, стоиме.

Глаголите от III спрежение в 1 лице, ед. ч. завършват на –м /рисувам/, така в множествено число за тях окончанието е –ме /рисуваме/.

Слушам – слушаме

Скачам – скачаме

Лягам – лягаме.

Миналата седмица ви попитахме има ли грешка в изреченията:

Играчат отвори вратата и слезна по стълбите. Очакваше да му дадат възможност да направи втори опит на теренът. 

В посоченото изречение има няколко грешки. Първата дума трябва да бъде изписана играчът, защото тук –ът е определителен член на съществително име, а не окончание на глагол. Думата слезна е грешна, правилно е да се използва слезе. Глаголът дадат е изписан правилно, защото глаголите в 3 л., мн. ч, завършват само на ат или –ят. Няма окончание при глаголите –ът. Има грешка и в определителния член на съществителното име теренът – трябва да се използва кратък определителен член, правим следната проверка: на него/ на терена.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следното изречение:

Само за седмица трябваше да прочетеме целия роман, да прегледаме литературната критика за него и да напишеме есе по темата за мирът и войната. Незнаех дали ще ми стигне времето.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още странни думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

- реклама -