Пиша и говоря правилно! Как да избегнем грешки при употреба на учтивата форма

Почти всеки ден ни се налага да използваме формата за учтивост – в градския транспорт, в магазина, за обръщение към непознат.

Всички знаем, че при такава ситуация трябва да използваме множествено число и да заменим местоимението ти с Вие.

Но понякога не си даваме сметка какви уловки се крият зад правилото.

А всъщност то често е част от първото впечатление, което правим. Когато се явяваме на интервю за работа, се готвим сериозно. Обмисляме евентуалните въпроси, които ще ни зададат, възможните отговори. Внимателно подбираме облеклото, грижливо подхождаме към външния вид като грим, прическа… Но може да загубим цялото добро впечатление, ако човекът срещу нас познава добре правилата, а ние … ги нарушаваме.

Подобно е положението и с журналистическите интервюта. По правило журналистът трябва да се обръща към събеседника си в учтивата форма дори когато двамата се познават добре в живота. Но тогава той трябва да мисли едновременно за отговора на интервюирания, за следващия въпрос и за това как да го формулира правилно. При добро познаване на правилото това е трудно само в началото, след това се превръща в рефлекс.

 

Глаголите и глаголните форми на –л се употребяват в мн. ч.

Глаголите и глаголните форми на –н и –т се съгласуват по род и се употребяват в ед. ч.

Например следното изречение е еднакво и за мъж, и за жена:

Вие сте ме търсили вчера, но аз не бях на работа.

Но в друг случай трябва да съгласуваме:

Г-н Петров, Вие сте поканен на срещата.

Г-жо Петрова, Вие сте поканена на срещата.

Г-н Стоянов, Вие сте запознат с условията.

Г-н Стоянова, Вие сте запозната с условията.

В първия случай е използвано минало деятелно причастие, което завършва на –л /търсил/, след него поставяме –и.

Във втория случай са употребени минали страдателни причастия, завършващи на –н/-т /поканен, запознат/, затова съгласуваме по род.

В учтивата форма се използва личното местоимение за 2 лице в множествено число Вие. Изписва се с главна буква.

 

Автор на текста: Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/pg/AcademiaElit/photos/?tab=album&album_id=806557476146730

 

 

- реклама -