Пиша и говоря правилно! Кабинетът падна, обаче…

Вотът на недоверие мина, кабинетът падна, обаче ще продължи да изпълнява функциите си до следващата стъпка. Да обърнем внимание на думата обаче, която има две различни функции в езика. В случая е употребена като съчинителен съюз, който свързва две изречения. По правило пред него се пише запетая.

Ако вземем друг пример:

Вотът на недоверие обаче мина и кабинетът падна.

Тук обаче е вметната дума, която според правилото не изисква запетая.

Как да ги разпознаем? Съюзът може да бъде заменен с НО:

Вотът на недоверие мина, кабинетът падна, но ще продължи да изпълнява функциите си до следващата стъпка.

Вметната дума няма смислова функция, а само емоционална. Изречението може да съществува без нея.

Вотът на недоверие мина и кабинетът падна.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Разхождайки се, заваля дъжд, и затрещяха гърмотевици. Наложи се да се скриеме в една малка къща, която искочи на сред полето. Гостоприемните домакини ни почерпиха с бяло слатко и кафе, и ни поканиха отново да им гостуваме. Но, когато си тръгнахме, разбрахме, че благодарение на дъжда градинката им беше наводнена.

Деепричастието разхождайки се в първото изречение е употребено неправилно. Според правилото, за да използваме деепричастие, подлогът трябва да извършва едновременно две действия. В случая ние се разхождаме, а вали дъжд. Правилно е да се каже: Докато се разхождахме, заваля дъжд. Двете прости изречения в състава на сложното са свързани съчинително и затова не се налага запетая между тях, трябва да редактираме съществителното име гръмотевици и глаголите скрием и изскочи /проверка правим, като отделим представката из от корена скок/. Наречието насред трябва да бъде изписано слято. Съществителното сладко също е сгрешено, правим проверка – сладък. Двата съюза И във второто изречение не са синтактично равностойни, затова махаме запетаята. Махаме и първата запетая в последното изречение – пред подчинителния съюз не се слага запетая, ако пред него има едносрична дума. Допусната е и лексикална грешка – благодарение на се използва при положителни събития. Тук наводнението е причинило щети.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Когато пристигнахме на плажа слънцето все още не препичаше, а само весело се усмихваше. То ни пощипваше по бузите с лъчите си, а вятъра само ни погали и отнесе широкополата ми капела. Тя се плиосна върху вълните и се понесе като чайка като все повече и повече се одалечаваше от морският бряг.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -