Земята космос предсказание маите

Пиша и говоря правилно! Излитаме в Космоса!

Тази седмица поглеждаме към Космоса, за да си припомним употребата на главни и малки букви при изписването на астрономическите обекти. С главна буква ги пишем, когато в текста те са назовани като астрономически понятия.

Совалката полетя към Космоса.

Слънцето и Луната ще се подредят в една линия.

Ако обаче са употребени като нарицателни съществителни имена, се изписват с малка буква.

Птицата кацна на земята и погледна към слънцето.

Думите астронавт и совалка са от чужд произход и трябва да се запомни техният правопис. Наименованието Международна космическа станция се пише с първа главна буква, защото е съставно наименование. С малка буква се изписват прилагателните, които поясняват нарицателни съществителни имена: космическа станция, космически скафандър и др.

Припомням, че при бройна форма трябва да се прави разлика за това дали става въпрос за лица, или за предмети:

На борда на совалката се намират четирима астронавти.

Миналата седмица ви попитахме има ли грешка в следните изречения:

Есенните ветрове понесоха листите разпиляни по тревата и подгониха късните слънчеви лъчи. Един лъч се изгуби сред дърветата и падна право върху моцунката на Заьо, които тъкмо се събуждаше.

Думата есенни е написана правилно – правим проверка с формата за м. р. – есенен. Съществителното име лѝсти се отнася към дървото и по принцип е правилно употребено, но с уговорката, че то е разговорно. Причастието разпилени се пише с Е, а обособената част разпилени по тревата трябва да бъде оградена със запетаи. Грешки откриваме и при съществителните имена муцунка и Зайо. Относителното местоимение които е използвано неправилно, защото трябва да бъде съгласувано със съществителното име Зайо. Правилната форма в случая е който.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Бяхме се изморили и водача на групата предложи да поседнем на Земята. Аз вперих поглет към небето и видях звездите и Луната, който ми се усмихваха укоражително. Усетих нови сили и разбрах, че ще успея да искача върхът, без да се налага нова почивка.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

 

- реклама -