газ, поскъпване, КЕВР, обществено обсъждане, заседание, цена

Пиша и говоря правилно! Газът поскъпва с 25%!

Новината за увеличаване на газа с 25% от 1 април притесни голяма част от българите, защото това решение ще доведе до поскъпване на продуктите от първа необходимост, а и на живота въобще. Да припомним, че ако пред цифрата има предлог В или С, трябва да го удвоим – ВЪВ или СЪС, ако цифрата започва съответно с В или С.

Увеличението е със 100% /сто/.

Очакваме понижение на потреблението със 70% /седемдесет/.

Синът ми е във 2-ри /втори/ клас.

Той е по-възрастен от нея с 2 /две/ години.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Ще активирам две аларми за утре, че току виж се успя и закаснея за работа. Предполагам, че много ще ми се спи, но ще се приготвя криво ляво. Утрешния ден е много важен, тъй-като ще оргънизирам претставянето на нов проект.

Наречието току-виж се пише полуслято. Според правилото полуслято се изписват сложните наречия с първа съставка току: току-що, току-така, току-тъй и др. Подобно е правилото и за сложните наречия, при които има редуване: криво-ляво, нагоре-надолу, напред-назад. Има грешка в глагола закъснея, правим проверка с прилагателното къс. Прилагателното утрешният трябва да се членува с пълен определителен член, тъй като пояснява подлога ден. Сложният съюз тъй като се пише отделно. Необходимо е да се редактира глагола организирам, правим проверка с думата орган. Грешка има в отглаголното съществително представянето – представката е пред.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Преброих парите и се оказа че са с 134 лв по малко. Реших да пресметна отново и този път се оказа, че са със 98 лв по вече. И третия път не постигнах по-добър ефект. За това се отказах и прибрах всичко в шкафа. Нямаше значение, колко са, така или иначе нямаше да стигнат.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -