запетая

Пиша и говоря правилно! Ето какво имам предвид…

Една от най-често допусканите грешки е в думата предвид. Няколко са грешните варианти, които се използват в речта – впредвид, напредвид, в предвид, пред вид, а особено нелогични са думи като навпредвид, изпредвид и др.

Трябва да е ясно, че думата се пише слято.

Като част на речта предвид има две значения.

Когато е предлог, думата е със значение: поради, заради, с оглед на и др. Т. е. взима се нещо под внимание.

Предвид предстоящото застудяване трябва да сменим летните гуми на автомобилите със зимни.

Като наречие се съчетава с глаголите имам, нямам, вземам.

Имам предвид кандидатурата на г-н Петров.

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Из зад пердето се чу шум, а после в стаята в летя малка чернобяла птичка. Расхвърчаха се пера, а котката се пробуди, и се подготви за нападение.

Сънената Леля Станка скочи от леглото и завика за помощ.

Предлогът иззад се пише слято, като се запазва двойното –З.

Глаголът влетя, който е със значение влизам стремително, нахълтвам някъде, се пише слято. Сложното прилагателно име черно-бяла се пише полуслято, защото двете части на думата са равностойни – черно и бяло.

В глагола разхвърчаха е допусната грешка в представката РАЗ-. След глагола пробуди не трябва да има запетая, тъй като двете прости изречения са равностойни и са свързани със съчинителния съюз И.

Съществителното име леля е нарицателно, затова се пише с малка буква.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

Имайки впредвид новите ситуаций около изготвянето на проектът стария Директор предложи да се извършат съкръщения в фирмата.

В същото време, щяли да наемат нови спициалисти, който да поемат изостаналата работа.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук!

Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица.

Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

- реклама -