времето
сн. БГНЕС

Пиша и говоря правилно! Денят започва да нараства!

Това е седмицата на най-късите дни в годината. Най-къс е 21 декември, а след това денят ще започне да нараства много бавно. Народът казва, че увеличението е колкото едно просено зърно.

В българския език има 10 съществителни имена от мъжки род, които извън правилото се членуват с меката форма на определителния член –Я/-ЯТ. Това са сън, ден, кон, път, цар, крал, огън, зет, лакът, нокът.

Правилно е да се каже: Ударих си лакътят. На гости ни дойдоха зетят и дъщерята.

Според правилото с –Я/-ЯТ се членуват:

съществителни имена от м. р., които завършват на –Й: герой – героят; край – краят;

са образувани с наставка –ТЕЛ: двигател – двигателят; учител – учителят; преподавател – преподавателят;

са образувани с наставки – АР и -ЯР и назовават лица: градинар – градинарят; овчар – овчарят; козар – козарят;

Миналата седмица ви попитахме дали има грешка в следните изречения:

Пламака в къмината заигра весело и изведнъж се появи дядо Коледа. Бялобрадия старец държеше в ръцете му цял чувал с подараци който трябваше да раздаде на послушните деца.

Съществителното име пламъкът е в ролята на подлог и трябва да се членува с пълен определителен член той заигра. Камината се пише с А, дума за проверка – камък. Дядо Коледа е съставно име и двете думи се пишат с главна буква. В прилагателното име белобрадия има променливо Я, което преминава в Е, тъй като се премества ударението. Освен това словосъчетанието белобрадият старец е в ролята на подлог и белобрадият трябва да се членува с пълен определителен член той държеше. По тази причина трябва да се използва възвратно притежателно местоимение държеше в ръцете си. Съществителното подаръци се пише с Ъ, а относителното местоимение трябва да се съгласува с него и да се изпише в множествено число които.

Тази седмица ви питаме има ли грешка в следните изречения:

С двамата ми сина отидохме на пазаря, за да купим плодове и зеленчуци за Коледната трапеза. Оказа се, че заради дъждът много от сергийте неработеха. Избрахме три банани и похапнахме слатко на връщане.

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Ако статията ви е била интересна, очаквайте продължението следващата седмица. Тогава ще разгледаме още интересни казуси и ще припомним правила за думи, които звучат ежедневно край нас.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

 

 

 

 

 

 

 

- реклама -