пиша, говоря, вкъщи, в къщи,

Пиша и говоря правилно! Чий и чии – ето как да не грешим!

Употребата на И и Й във въпросителните и относителните местоимения често предизвиква затруднения.

На пръв поглед изглежда лесно: в единствено число пишем Й, а в множествено – И. Но въпреки това се допускат много грешки.

Да разгледаме няколко примера:

Кой ще ходи на кино?

Кои ще ходят на кино?

В първия случай очакваме да получим отговор за един човек, тъй като сказуемото ще ходи е в единствено число. Във втория случай сказуемото ще ходят е в множествено число и затова въпросителното местоимение също е в множествено число. Подобен е случаят с въпросителните местоимения чий и чии:

Чий е този телефон?

Чии са тези ябълки?

Този път съгласуваме местоимението с броя на притежаваните предмети. В първото изречение телефонът е един, затова използваме формата за единствено число. Във второто изречение ябълките са много, затова избираме формата за множествено число. Същия въпрос можем да зададем и по друг начин:

На кого е този телефон?

На кого са тези ябълки?

Интересно е, че в този случай въпросителното местоимение е едно и също, без значение от броя на предметите.

Запомнете, че формата, която най-често се използва в разговорната реч, е грешна:

На кой е този телефон?

На кой са тези ябълки?

В речта се използва и некнижовната форма за ср. род чийо:

Чийо е това куче?

Правилно е да се каже:

Чие е това куче?

Ето отговора на въпроса от миналата седмица.

Ще попитам някого и ще дам отговор на всекиго.

Никого вече няма да слушам.

Двете изречения са написани правилно, защото употребените местоимения в тях са допълнения и могат да бъдат заместени с него/тях, а не с той.

Ще попитам него и ще дам отговор на тях.

Него вече няма да слушам.

Тази седмица ви питаме правилно ли са написани изреченията:

С кой влак ще пътуваш утре?

Кои куфари ще вземеш за пътуването?

Очаквам Вашите коментари под публикациите ни във Фейсбук! Благодаря на всички, които следят рубриката и се вълнуват от правописните правила.

Илияна Иванова – преподавател в частната школа Академия за отличници ЕЛИТ

https://uroci-kursove.com/

https://www.facebook.com/AcademiaElit/

- реклама -