Теменужка Петкова, енергетика, приоритети

Петкова: Специални конструкции ще пазят оборудването за АЕЦ „Белене“

Условията за съхраняване на оборудването на АЕЦ „Белене” отговарят на всички изисквания.

Това е станало ясно от резултатите от съвместната проверка, извършена от НЕК, заводите производители и „Атомстройекспорт”. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова

Министър Петкова припомни, че оборудването за АЕЦ „Белене” е платено в края на декември 2016 г. На 16 януари 2017 г. е подписано споразумение за реда, по който това оборудване трябва да бъде доставено до площадката на АЕЦ „Белене”. „На нея вече е доставена половината от оборудването и до края на 2017 г. се очаква да бъде доставено цялата останала част”, добави тя.

Енергийният министър посочи, че преди извършването на доставката е извършена проверка съвместно от НЕК, заводите производител и „Атомстройекспорт”. „Заводите производители на оборудването заявиха, че условията за съхраняване отговарят на изисквания”, подчерта тя.

Една част от оборудването се съхранява в закрити помещения. А друга трябва да се съхранява под навес на открито при температура близка до външната среда

НЕК съхранява оборудването при тези условия, които са изискване на производителя.

Министър Петкова посочи, че е предвиден входящ контрол, който ще се извършва от НЕК, заводите производител и „Атомстройекспорт”. „Резултатите от този входящ контрол, приключил в края на септември, установи нарушение на опаковката на оборудването при доставянето”, каза тя. „Част от оборудването, което беше с нарушена опаковка, е преопаковано при подходящите условия и с покривка, която гарантира неговата защита”, подчерта министър Петкова.

„Имайки предвид, че това оборудване ще бъде съхранявано няколко години бе взето решение тези навеси да са специални конструкции. Това беше одобрено от завода производител и вече е обявена обществена поръчка”, каза още енергийният министър.

НЕК е изискала проверка от АЯР за начина на съхраняване на оборудването. МЕ ще информира за резултатите от тази проверка, за да бъде сигурно българското общество как се съхранява това оборудване.

- реклама -