Песимизъм ден преди икономическия форум в Давос: МВФ сваля прогнозите си за световния растеж

МВФ пазари икономически спад икономиката
Международният валутен фонд (МВФ) преразгледа към понижение прогнозите си за световния растеж през 2019 година до 3,5 на сто.

В песимистичната си прогноза фондът отчита продължаващите търговски напрежения и засилването на политическите рискове.

Очакванията за двете най-големи икономики – САЩ и Китай – този път остават непроменени, а за Япония са преразгледани към повишение, но МВФ е много по-песимистичен за еврозоната, като прогнозира тази година растежът да бъде от 1,6 на сто (вместо обявените по-рано 1,9 на сто).

Сред европейските страни най-драстично е понижена прогнозата за Германия – до 1,3 на сто (-0,6 пункта), следвана от Италия (0,6 на сто или -0,4 пункта) и Франция (1,5 на сто или -0,1 пункта). Това се дължи на слабото промишлено производство в германското автомобилостроене, вялото вътрешно търсене в Италия и високи разходи за кредитиране, а във Франция са отчетени отрицателните последици от социалните протести на „жълтите жилетки“, продължаващи над два месеца.

Ето и основните икономически прогнози на МВФ за 2019 и 2020 година по страни.

Нарастване на БВП 2019-2020:

Свят 3,5 на сто (-0,2) 3,6 на сто (-0,1)

Развити страни 2,0 на сто (-0,1) 1,7 на сто (=)

САЩ 2,5 на сто (=) 1,8 на сто (=)

Еврозона 1,6 на сто (-0,3) 1,7 на сто (=)

Германия 1,3 на сто (-0,6) 1,6 на сто (=)

Франция 1,5 на сто (-0,1) 1,6 на сто (=)

Италия 0,6 на сто (-0,4) 0,9 на сто (=)

Испания 2,2 на сто (=) 1,9 на сто (=)

Япония 1,1 на сто (+0,2) 0,5 на сто (+0,2)

Великобритания 1,5 на сто (=) 1,6 на сто (=)

Канада 1,9 на сто (-0,1) 1,9 на сто (+0,1)

Развиващи се страни 4,5 на сто (-0,2) 4,9 на сто (=)
и нововъзникващи пазари

Русия 1,6 на сто (-0,2) 1,7 на сто (-0,1)

Китай 6,2 на сто (=) 6,2 на сто (=)

Индия 7,5 на сто (+0,1) 7,7 на сто (=)

Европа развиващи се 0,7 на сто (-1,3) 2,4 на сто (-0,4)
и нововъзникващи пазари

Латинска Америка 2,0 на сто (-0,2) 2,5 на сто (-0,2)
и Карибите

Бразилия 2,5 на сто (+0,1) 2,2 на сто (-0,1)

Мексико 2,1 на сто (-0,4) 2,2 на сто (-0,5)

Близък изток, Северна 2,4 на сто (-0,3) 3,0 на сто (=)
Африка, Пакистан и Афганистан

Африка на юг от Сахара 3,5 на сто (-0,3) 3,6 на сто (-0,3)

Нигерия 2,0 (-0,3) 2,2 на сто (-0,3)

Република Южна Африка 1,4 на сто (=) 1,7 на сто (
(=)

Международна търговия 2019 – 2020 растеж на обема:

Свят 4,0 на сто (=) 4,0 на сто (-0,1)

Инфлация

Развити страни 1,7 на сто (-0,2) 2,0 на сто (=)

Развиващи се страни 5,1 на сто (-0,1) 4,6 на сто (=) и нововъзникващи пазари.

Източник: БТА