Перник остава без топла вода за пет дни

От утре, 9 май, Перник остава без топла вода за пет дни, съобщиха от „Топлофикация“. Топлоподаването ще бъде спряно поради присъединяване на когенераторна инсталация към магистрален топлопровод, което ще се извърши в периода от 9 май до 13 май.

Така Перник остава на студен душ заради новите когенерационни мощности, които са планова инвестиция, която се реализира от няколко години. Те са три газови генератора със сумарна номинална топлинна мощност до 19,5 МВ и електрическа 21,6 МВ. „Топлофикация“ възнамерява да ги експлоатира до 8000 часа годишно, приоритетно в периода от май до октомври.

Няма да се емитират никакви прахови частици и серен диоксид. Азотните оксиди са до 250мг/Нкуб.м, въглероден оксид – до 100 милиграма/Нкуб.м. Когенераторите са разположени в новоизградено хале – хидро, топло и шумоизолирано.

„Топлофикация – Перник“ е производител по комбиниран способ на електрическа и топлинна енергия. Мощностите на дружеството са проектирани за изгаряне на местни кафяви въглища.

Източник: БТА

- реклама -