Пенсии в чужбина: Дават COVID добавка и на ваксинираните зад граница

Пенсии в чужбина: Дават COVID добавка и на ваксинираните зад граница. Министерство на здравеопазването обяви условията, по които българските пенсионери, ваксинирани в чужбина, ще получат COVID добавка.

По 75 лева ще получат българските пенсионери, ваксинирани в чужбина срещу COVID-19. Добавката ще бъде изплащана еднократно, заедно с пенсиите и се отнася единствено за хората, ваксинирани до 30 юни 2022 г.

За да се възползват от добавката, пенсионерите трябва да представят пред РЗИ необходимите документи, публикувани от Министерство на здравеопазването. Документите трябва да бъдат предоставени в съответното РЗИ най-късно до 15 юли 2022г. включително. Приложените указания се отнасят единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина и не са вписани в националния регистър за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили:

  • втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;
  • първа доза от ваксината Janssen;
  • бустерна доза ваксина срещу COVID-19.

Желаещите да получат добавката ще трябва да представят пред РЗИ по адресна регистрация (на електронен адрес, оповестен на сайта на съответната РЗИ или на място, лично или чрез свой представител) следната информация:

  • копие на документ за самоличност, съдържащ точните имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ);
  • копие на документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ имената на лицето, както са изписани в документа за самоличност, дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията;
  • данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за връзка с лицето или с негов законен представител.

След получаване на посочените документи, служители на РЗИ извършват преглед на документацията и при необходимост от предоставяне на допълнителна информация подателят на документите се уведомява от служител на РЗИ.

- реклама -