Пенсии: Само 7 лева отгоре на пенсия за инвалидност

Само 7 лева е увеличението на пенсия за инвалидност, установиха хора с увреждания. Преди увеличението са получавали 314 лева за 71% инвалидност, а с увеличението сумата станала 321,10 лева пише Телеграф.

Това е така, защото при този вид пенсии ръстът е 120%, той обаче се налага върху размера на социалната пенсия за старост, която е 247 лв. и към тази сума се прибавя ковид добавката от 60 лв.

Така увеличението е само 7 лева за този случай, но при други то е по-голямо в зависимост от началния размер на пенсията, обясниха експерти.

Социални

Пенсията за 100% инвалидност е 395,20 лв, а за степен на увреждане от 100 до 90 на сто е 345,80 лв. Добавката за чужда помощ също има ръст от 127,50 лв. през юни до 185,25 лв. този месец.

Всички социални пенсии – за инвалидност, военноинвалидните и персоналните, се определят на базата на социалната пенсия за старост, като се увеличават за съответния процент инвалидност между 120% и 160%.

Намаление

17 200 от пенсионерите обаче вместо увеличение имат намаление на парите, които са получавали досега. Средната сума на намалението е 37 лева.

Причината е, че в размера на социалната пенсия за старост от 1 юли не влиза индивидуалната компенсация, която е получавана досега. 9200 от хората в тази група получават пенсия по европейски регламенти и международни договори и не вземат пълния размер, а само част.

Останалите са с пари, които не са свързани с трудова дейност – социални за старост, инвалидност, персонални, военноинвалидни и др.

Вдигат линията на бедност на 504 лева

Линията на бедност ще се вдигне от 413 лв. на 504 лв., сочи доклад на социалното министерство, публикуван за обществено обсъждане. Нарастването на стандарта ще изравни националната линия на бедност с тази на Европейската комисия през 2023 г.

С увеличаването й ще нараснат и социалните помощи по Закона за социалното подпомагане и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, мотивират предложението от МТСП.

Очакванията са с определянето на 504 лв. на линията на бедност финансовата подкрепа за хората с увреждания и месечните социални помощи да бъде актуализирана съобразно, но това ще стане според възможностите на бюджета.

Социалната пенсия за старост е 248 лева ? Той винаги се определя с постановление на Министерския съвет.

Постановлението беше прието на заседание на 29 юни 2022 г. Би трябвало вече да е обнародвано в Държавен вестник.

Всички останали социални пенсии или тези, които не са свързани с трудова дейност – такива са социалната пенсия за инвалидност, военноинвалидните пенсии и персоналните пенсии, размерът им се определя съгласно Кодекса за социално осигуряване като процент от социалната пенсия за старост.

Тя е базата, от която се определя размерът на останалите. Влизайки в новия размер на социалната пенсия за старост автоматично и всички пенсии свързани с нетрудова дейност ще бъдат променени.

- реклама -