Web banner of pension savings plan concept - money coins with letters

Пенсии: Колко пари има за възрастните хора?

Парите за пенсии остават БНБ, а държавата обяви колко са те. В Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) има 3,55 млрд. лв., от които 3,52 млрд. са депозирани в отделна сметка в БНБ.

Фонд

Трансферираните през октомври 2021 г. средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в Държавното обществено осигуряване (ДОО) са в размер на а 16,15 млн. лв.
Министерски съвет прие Сребърният фонд да продължи да се управлява консервативно, като прие Дългосрочната инвестиционна политика на фонда и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Фонда за периода 2022-2024 г.
Запазва се прилаганият досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност.

Гаранция

„По този начин се гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция“, гласи становището на УС, цитирано от пресцентъра на МС.

Най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Сребърния фонд е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея, допълват от правителствената информационна служба.

Създаване

Сребърният фонд беше създаден през 2007 г. с цел в него да бъдат натрупани пари, които да подкрепят изплащането на пенсии в годините, когато съотношението на работещите българи към пенсионерите бъде такова, че младите хора не биха могли да изработят достойни пенсии за възрастните си съграждани.

Средствата в Сребърния фонд обаче са достатъчни за изплащането на пенсиите само за около четири месеца.

- реклама -