Пътуваме предимно за Германия, Гърция и Австрия

През април тази година сме пътували повече от миналата година през същия период, сочат данни на НСИ. Увеличение на излизането зад граница на български граждани е отчетено към Германия – с 60.8%, Гърция – с 58.3% и Австрия – с 38.0%. Същевременно намаляват пътуванията към Полша и Обединеното кралство.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 46%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 29.4%, и пътуванията със служебна цел – 24.6%.

През април 2016 г. посещенията на чужденци в България са 558.1 хил. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия – с малко над 40 на сто.

От общия брой чужденци, посетили България през април 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 55.7%, или с 13.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Гърция, Испания и  Франция.

През април 2016 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 42.7%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 37.2%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 93.7% от всички посещения на граждани от Израел и 84.8% – от бившата югославска република Македония.

- реклама -