репродукция инвитро финансиране Сметна палата, процедури

Пациентките, които се подлагат на инвитро е препоръчително да си направят тест за COVID-19

Здравният министър издаде заповед за възобновяване на дейности по асистирана репродукция, които бяха временно преустановени.

Всеки пациент ще се приема като потенциално заразен с COVID-19 и при дейностите ще се използват всички необходими лични предпазни средства от персонала.

Между отделните пункции ще се осигуряват минимум 15 минути отстояние, както и ще се прави цялостна дезинфекция на помещенията между пациентите.

Добитите яйцеклетки или ембриони ще трябва да се криоконсервират; започналите стимулации да се завършат с оплождане и криоконсервация на ембрионите; когато се налага трансфер при вече започнала процедура, да се спазват всички изисквания за безопасност от заразяване с COVID-19.

Препоръчително е два дни преди фоликулната пункция пациентките да имат направен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат.

Наблюдението на ранните бременности (до 12 г.с.) след ин витро ще се извършват при максимални изисквания за сигурност.

Всички лечебни заведения, които изпълняват дейности по асистирана репродукция трябва стриктно да спазват въведените противоепидемичните мерки. Те ще подлежат на засилен контрол от страна на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и от Регионалните здравни инспекции.

- реклама -