Първо пленарно заседание на Конференцията за Бъдещето на Европа

Днес в Страсбург се открива първата пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа – форум, който цели да даде по-силен глас директно на европейските граждани и да ги включи в дебата за необходимите реформи в Европейския съюз.

В рамките на 6 пленарни заседания от юни 2021 г. до март 2022 г. представители на европейските институции и националните парламенти ще разискват с граждани и организации конкретни препоръки за промени в ЕС.

Всички европейци могат да допринесат за работата на Конференцията като споделят идеите си в онлайн платформата тук.

Пленарни заседания на конференцията

Пленарното заседание на Конференцията включва представители на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, както и членове на националните парламенти и граждани. В пленарните заседания на конференцията ще се включат и представители от Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, както и още представители на социалните партньори и на гражданското общество.

Българските участници от страна на Европарламента са депутатите Ева Майдел, Илхан Кючюк и Ангел Джамбазки.

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ще бъде канен при обсъждането на международната роля на ЕС. Участие може да вземат и представители на ключови заинтересовани страни. Пленарното заседание на Конференцията ще бъде балансирано в съотношението между мъже и жени.

Дискусиите ще бъдат структурирани тематично около препоръките на гражданските панели и информацията, събрана от многоезичната цифрова платформа. Тя е единственото място, където ще се събира, анализира и публикува информация от всички свързани с Конференцията прояви. Своевременно пленарното заседание ще представи предложенията си на Изпълнителния съвет, който ще изготви доклад в пълно сътрудничество и пълна прозрачност с пленарното заседание и публикуван на многоезичната цифрова платформа.

Окончателните резултати от Конференцията ще бъдат представени в доклад до съвместното председателство. Трите институции на ЕС – Европейски парламент, Съвет и Европейска комисия – незабавно ще проучат възможните ефективни последващи действия по този доклад, като всяка от тях работи в своята сфера на компетентност и в съответствие с договорите на ЕС.

- реклама -