винетки, проблеми, АПИ, система винетки, Северна тангента, тол такса тол система, пътни такси, Петя Аврамова, АПИ,

Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на АПИ заради тол системата

Народното събрание възложи на Сметната палата да извърши одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенцията „Пътна инфраструктура“ (АПИ) във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на тол системата.

„За“ предложението гласуваха 97 народни представители, без „против“ и с 4-ма „въздържали се“.

Проектът на решение бе внесен от ПГ на „БСП за България“ във връзка с разискването с министъра на регионалното развитие за тол системата.

Предложението на социалистите включва периода от началото на проектирането на системата до края на 2020 г.

- реклама -