Парламент, преводачи, преводи, обществена поръчка

Парламентът търси преводачи на 21 езика

Народното събрание обяви обществена поръчка за осигуряването на устни и писмени преводачески услуги. Срокът на договора ще е 12 месеца, а стойността до 130 000 лв., без ДДС.

Парламентът ще разчита на превод от и на български език от следните 21 чужди езика: английски, немски, френския, испански, италиански, португалски, руски, гръцки, турски, унгарски, румънски, сръбски, хърватски, полски, словашки, словенски, чешки, иврит, китайски, японски и арабски езици.

Изисквания към кандидатите

Преводачите, които ще извършват устен и писмен превод трябва да имат минимум петгодишен опит, да са грамотни и да имат възможност да пътуват в чужбина, ако работата го налага. Компанията, която осигурява преводачи трябва да разполага с капацитет да превежда до 100 страници на ден, а при експресен срок до 120 страници дневно.

Ценовите параметри на подадените оферти ще имат 90% тежест при определяне на победителя в конкурса, останалите 10% са условията за извършване на писмения превод. Срокът за подаване на оферти е началото на третата седмица на месец август.

- реклама -