кворум

Парламентът ще има 22 постоянни комисии

Депутатите решиха парламентът да има 22 постоянни комисии.
Народните представители гласуват текстове от проекта на правилник за организацията и дейността на 46-ото Народно събрание.
При окончателното гласуване в пленарната зала беше решено да има две отделни комисии – по образованието и науката, и по въпросите на децата младежта и спорта, въпреки че първоначалният проект предвиждаше те да се слеят. Така комисиите станаха 22. За сравнение в предишния парламент те бяха 23.
В 46-ия парламент се създават следните комисии:
1. Комисия по бюджет и финанси;
2. Комисия по конституционни и правни въпроси;
3. Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм;
4. Комисия по енергетика и климат;
5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;
6. Комисия по външна политика;
7. Комисия по въпросите на ЕС;
8. Комисия по отбрана;
9. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;
10. Комисия за контрол на службите за сигурност и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения;
11. Комисия по земеделието, храните и горите;
12. Комисия по труда, социалната и демографската политика;
13. Комисия по образованието и науката,
14. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта;
15. Комисия по здравеопазването;
16. Комисия по околната среда и водите;
17. Комисия по транспорт и съобщения;
18. Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии;
19. Комисия по културата и медиите;
20. Комисия за прякото участие на гражданите и за взаимодействието с гражданското общество;
21. Комисия по вероизповеданията, правата на човека и жалбите на гражданите;
22. Комисия по политиките за българите извън страната.
Към енергийната комисия се създава подкомисия за зелени политики и климат и подкомисия за наблюдение дейността на КЕВР /последната по предложение на Мая Манолова/.
Към бюджетната комисия ще има подкомисия за контрол на публичните средства, а към комисията по въпросите на ЕС – подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове.
Към комисията по икономическа политика се създава подкомисия по туризъм и подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите.
Към правната комисия ще има две подкомисии – за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, и за наблюдение и анализ на законодателството.

- реклама -