парламентът

Парламентът ще гледа промени, касаещи арбитражните съдилища

Парламентът ще гласува на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание.

Според вносителите съществуващата законова възможност за разрешаване на спорове от арбитражни съдилища се оказва удобно средство за лесно осъждане на гражданите, без те да могат адекватно да се защитят.

Изключване на потребителските спорове от обхвата на арбитража

В законопроекта се предлага изключване на потребителските спорове от обхвата на арбитража, освен ако двете страни писмено не са дали съгласието си за това.

С предложените промени се цели прекратяване на узаконения рекет, който налагат над гражданите някои от арбитражните съдилища и въвеждане на гаранции за защита на правата на потребителите.

Народните представители ще продължат работата си по Законопроект за независимия финансов одит.

Според вносителите с приемането на законопроекта се цели подобряване на контрола върху задължителния одит на корпоративните финансови отчети, засилване на надзора върху одиторските компании и гарантиране на споделена отговорност в случаи на измами и некоректно отчитане.

- реклама -