Конституция

Парламентът ще финансира две копия на Търновската Конституция и реставрация на Сребърната конституция

Народното събрание ще финансира изготвянето на две копия на Търновската Конституция и реставрация на Сребърната Конституция.

Средствата за едното копие ще бъдат осигурени от бюджета на парламента.

Второто копие и реставрацията на Сребърната Конституция ще се направи с пари от народните представители

Двете конституции се съхраняват при специални условия в архивохранилището на Централния държавен архив и в качеството си на уникални архивни документи изнасянето им е възможно само при изключителни случаи. Във връзка със 140-ата годишнина на Търновската Конституция, която отбелязваме през тази година, двата оригинала бяха показани в София, Велико Търново, Бургас. Излагането им на естествени атмосферни условия създава риск за дългосрочното им съхранение и води до ускоряване на процесите на стареене на хартията и окисляване на среброто.

Затова ръководството на Държавна агенция „Архиви“ предложи да бъдат изготвени две мулажни копия на Търновската Конституция и да бъде извършена реставрация на Сребърната.

Едното копие ще бъде предоставено на Народното събрание, а другото ще бъде съхранявано в държавния архив.

- реклама -