Народното събрание

Парламентът реши: Жилищно-спестовните влогове ще могат да се наследяват

Депутатите създадоха възможност жилищно-спестовните влогове да могат да се наследяват по закон и чрез завещание.

Това стана с приети на първо четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Промените са на депутати от Реформаторския блок.

С промените се предвижда ускоряване с две години на срока за заявяване на искане за плащане на лихвоточките от техните собственици.

Вносителите предлагат да се премахне и крайният срок за изплащане на всички заявени претенции, който изтича в края на 2019 година.
Измененията целят ускоряване и облекчаване на процеса по финансово компенсиране на жилищно-спестовните влогове чрез тяхната левова индексация, посочват вносителите в мотивите си.
Предлага се размерът на бюджетната субсидия да бъде не по-малко от 20 млн. лв. годишно и се въвежда възможност за използване на правото на компенсация по този закон като платежно средство, с което правоимащите да могат да плащат дължими данъци и такси към държавата и общините.

Предложените изменения засягат 55 000 български граждани.

Законопроектът не предвижда нови финансови задължения на държавата, освен вече съществуващите ангажименти към титулярите на лихвоточки, няма и допълнително финансово натоварване на бюджета.

- реклама -