европейски делегирани прокурори, ВСС, подбор
Снимка: БГНЕС

Парламентът реши: Подборът на европейски делегирани прокурори ще се прави от ПК на ВСС

Парламентът реши подборът на кандидатите за европейски делегирани прокурори да се извършва от Прокурорската колегия към ВСС.

Това се случи след като депутатите приеха промени в Наказателно-процесуалния кодекс на второ четене.

Подборът на кандидатите е заложен в преходни и заключителни разпоредби, с които се измени Законът за съдебната власт.

Текстовете предвиждат Прокурорската колегия да извършва подбор на кандидатите за европейски делегирани прокурори и чрез министъра на правосъдието уведомява европейския главен прокурор за излъчените кандидатури.

Европейските делегирани прокурори са членове на прокуратурата на Република България и разполагат с правомощията на този закон.

От БСП предлагаха между първо и второ четене Пленумът на Висшия съдебен съвет, а не Прокурорската колегия да извършва този подбор, но предложението им бе отхвърлено.

Разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс предвиждат още функциите на прокурора, предвидени в този кодекс, да се изпълняват и от европейския прокурор и европейските делегирани прокурори съобразно тяхната компетентност по европейския регламент.

Съгласно текстовете по неприключилите наказателни производства за престъпления от компетентността на Европейската прокуратура, извършени след 20 ноември 2017 г. , образувани от органите на Република България, могат да встъпват европейският прокурор и европейските делегирани прокурори.

- реклама -