Бюджет 2018, депутати народни представители пари доклад СРС

Парламентът прие на второ четене бюджета на ДОО за 2018 г.

Бюджетът за Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2018 г. е в размер на 11 067 344 200  лв.

Това реши парламентът с приетия на второ четене бюджет на ДОО.

Той се основава на 3-годишната бюджетна прогноза на правителството за периода 2018-2020 година.

Приходите на бюджета се формират от осигурителни вноски, приходи и доходи от собственост, глоби, санкции и наказателни лихви, ДДС и други данъци върху продажбите. Включени са и трансфери от централния бюджет, както и допълнителни трансфери от държавния бюджет за покриване на недостига от средства.

В разходите са предвидени средства за пенсии, социални помощи и обезщетения, програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта, както и за отбрана и сигурност. Предоставят се средства на социалното министерство за Агенцията за социално подпомагане и за фонд „Условия на труд“.

От друга страна бюджетът на Фонд „Пенсии“ е в размер на 4, 430 млрд. лв. за приходи и 8,351 млрд. лв. за разходи. Приходите в бюджета на фонда се формират от осигурителни вноски, други приходи и трансфери от централния бюджет на ДОО. В частта разходи парламентът одобри 8, 351 млрд. лв. за пенсии.

В бюджета се увеличава размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” с един процентен пункт – 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника, и 14,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 8,22/6,58.

Бюджетът предвижда от 1 януари 2018 година процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула да се увеличи от 1.126 на 1.169

В резултат на което всички пенсии ще бъдат увеличени с 3.8 на сто от 1 юли. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, не се осъвременяват, а се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,169.

Приетият бюджет на Фонд „Пенсии“ е с излишък от 3,921 млрд. лв.

От друга страна предложенията на ДПС и БСП за увеличение на бюджета на фонда бяха отхвърлени. Георги Гьоков от БСП, изтъкна, че най-важните параметри в приходите на ДОО са замразени. Затова в алтернативния ни бюджет предлагаме завишени за фонд „Пенсии“ с 264 млн. лв., което е с 5,86% нагоре, както и с 10,86% предлагаме вдигане на минимална работна заплата, допълни Гьоков.

Хасан Адемов, пък обясни, че ДПС предлага увеличение на приходите със 140 млн. лв. Този бюджет е бюджет на дискусии за политики в областта на ДОО. Вслушайте се и в предложенията на опозицията, призова Адемов.

„Предлагаме разходите за земеделски производители и обезщетение за безработица от 10 млн. лв. това увеличение с 3,8% процента може да бъде значително увеличено. Ние предлагаме 5,2% увеличение на всички пенсии, което ще струва 67,5 млн. лв. до края на следващата година. Апелирам да подкрепите тези предложения. Няма да има никаква драма, защото тези 140 млн. лв. са изпълними“, каза още депутатът от ДПС.

Дебатите по текстовете на бюджета на ДОО продължиха близо 5 часа. Първо бе приета рамката на бюджета на ДОО за 2018 година, която е в размер на 11, 067 млрд. лева.

- реклама -