клиничните пътеки НЗОК Здравната каса лекарства НЗОК болници каса БЛС бюджет надзор Начева лекарства, генерични, пациенти, ограничение мораториум работа възстановена Плочев оставка основание здравен министър

Парламентът прие отчета на НЗОК за 2017 г.

Парламентът прие Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ за 2017 г. Гласуваха 96 народни представители, от които 91 бяха „за“, а петима се въздържаха, предаде БТА.

В доклада на Комисията по здравеопазване се посочва, че през 2017 г. се отчита по-стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки, подобряване качеството на медицинската дейност и на работата при воденето на документацията и организацията в лечебните заведения.

Като траен показател се очертава нарастването на разходите за лекарствени продукти, дължащо се на навлизането на нови, скъпи молекули. Отчита се и нарастване на броя на здравноосигурените лица, обърнали се към системата. Наблюдава се ръст и на броя на болните с редки заболявания.

В тази връзка в отчета се посочва необходимост от създаване на специален /държавен/ фонд, който да подпомага финансирането на редките болести. Изтъкнато е предимството на стимулирането на медицинските специалисти към предписване на генерични лекарствени продукти чрез образователни програми за предимствата на генеричната политика.

При дебатите Нигяр Джафер от ДПС попита какво става със здравноосигурителния модел, който министърът на здравеопазването обеща да представи. По думите й проблемите в здравеопазването се задълбочават и е необходим сериозен дебат.

Според Павел Шопов от Обединените патриоти НЗОК трябва да премине към Министерството на здравеопазването.

Работи се за преодоляване на част от проблема с недостига на общопрактикуващите лекари, каза в пленарна зала зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева.

Работи се и по въвеждане на изисквания и критерии за проследяване качеството на лечение. Тези критерии се въвеждат за първи път в обхвата на Националния рамков договор и ще бъдат наш приоритет и през тази година, отбеляза тя. Ще се изработят стандарти по всички медицински специалности и правила за добра медицинска практика, каза тя.

- реклама -