Закон за горивата пленарна зала гласуване

Парламентът прие окончателно промените в Закона на горивата

Парламентът прие промени в Закона за горивата на второ четене. Законът влиза в сила от 25 януари 2020 г.

Забранява се зареждането на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни резервоари с продукти от нефтен произход, които не са отчетени по Закона за данъка върху добавената стойност. За нарушение на забраната е предвидена глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.

Съгласно текстовете се забранява зареждането с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица чрез вътрешен обект. Вътрешен обект и бензиностанция не може да използват общи резервоари или средства за измерване на разход или обем.

Депутатите измениха специалните условия за извършване на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Остава задължението лицето да има внесен уставен капитал в размер, не по-малък от 20 000 лв., или да има активи в размер, не по-малък от 20 000 лв. Промяна настъпи в изискването за броя на бутилките за съхранение на втечнен нефтен газ. В досега действащото законодателство техния брой трябваше да бъде 10 000, а с промяната изискването бе намалено до 1000 броя.

Това е победата на днешния ден.

Днес извоювахме победа срещу борбата с монополите в България. Законът за горивата беше приет така, както работната група го беше подготвила, почти без промени. Отпаднаха идиотски изисквания от рода на това всяка бензиностанция да имат 100 т. вместимост, което е невъзможно за бензиностанциите в малките градове и села. Целият този бранш беше заплашен от фалит и нямаше да има бензоностнации в малките населени места.

Това заяви лидерът на НФСБ Валери Симеонов.

„Отпаднаха големите изисквания за обезпечаване на този бизнес със съответните суми като депозити, гаранции от половин милион и нагоре. Промениха се също изискванията по отношение на ръководния персонал на бензиностанция. Имаше изисквания те да бъдат едва ли не с по две висши образования и други глупости, които обслужваха основно монопола около петролната и газова асоциация и Валентин Златев“, заяви той и изрази задоволство, че законопроектът е бил подкрепен от много депутати, и благодарение на това малкият и среден бизнес вече е защитен и ще може да работи.

Дебатите в зала се нагорещиха около консултативния съвет, в който Симеонов искаше да не влизат само петролната и газова асоциация и държавата, а в тях да има и представители на малкия и среден бизнес.

- реклама -