Закон за храните, параламент гласуване законът ГМО реклама деца
Снимка: БГНЕС

Парламентът прие окончателно чисто новия Закон за храните – ето какво предвижда

Парламентът прие на второ четене новия Закон за храните.

Проектът е одобрен на първо четене в края на октомври 2017 г.

Законът урежда изискванията към безопасността на храните, към бизнес операторите и лицата, работещи в обекти за производство, преработка и или дистрибуция на храни, изисквания за опаковане, етикетиране, представяне на храни, както и за обектите за производство и търговия на едро и на дребно с материали и предмети, предназначени за контакт с храни.

Законът урежда още изискванията за натуралните минерални, изворните и трапезните води.

Разпоредбите касаят още и етикетирането на храни. Обозначението „Добит в България“ или „Продукт от Бълагрия“ се поставя върху първични продукти, които са добити на територията на България. Обозначението „Продукт от България се поставя върху храни, когато основната съставка, използвана за тяхното производство, е добита на територията на България и всички етапи на производствения процес се осъществяват на територията на страната.

Текстовете предвиждат още информацията за храните, предлагани на територията на България, включително и на етикета, се предоставя на български език.

Част от закона касае и рекламата на храни. Текстовете гласят, че деца не могат да участват в реклами на ГМО и храни, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене.

Съгласно текстовете при възникване на хранително заболяване, бизнес операторите оказват необходимото съдействие на съответната регионална здравна инспекция и областна дирекция по безопасност на храните за ограничаване и ликвидиране на заболяването.
Законът предвижда работещите в обект за производство, преработка или дистрибуция на храни, да подлежи на предварителни периодични медицински прегледи.

Текстовете предвиждат до 35 хил.лв. глоба за производство и продажба на генетично модифицирана храна, ГМО за използване в храни или като храна, или такива, съдържащи съставки, произведени от ГМО.

Когато храната съдържа или се състои от ГМО, което в съотношение над допустимите нива, определени в Регламент (ЕО) 1830/2003, това трябва задължително да бъде видимо упоменато на опаковката. При производството на храни за деца е забранено използването на продукти или съставки, съдържащи или произведени от ГМО. Забранява се и рекламирането на ГМО храни и такива, чиято употреба от деца е ограничена. При нарушение законът предвижда от 1000 до 2000 лева глоба.

Законопроектът има за цел да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните, както и да осигури прилагането на правото на ЕС и националните мерки в областта на храните.

- реклама -