Парламентът прие на второ четене промени в Закона за закрила и развитие на културата

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за закрила и развитие на културата. С измененията се дава възможност заявленията за вписване или заличаване в регистъра на културните организации да се подават по електронен път.

В едногодишен срок от влизането в сила на промените Министерството на културата следва да създаде електронен регистър на културните организации и онлайн платформа за подаване на заявленията. С промените се въвежда и наблюдение, анализ и оценка на дейността на държавните културни институти, държавните културни институти с национално значение и българските културни институти в чужбина. Редът за извършването на тази дейност ще бъ
- реклама -