Парламентът прие на първо четене промените в Наказателния кодекс, предвиждащи строги наказания за домашно насилие

летище
Парламентът гласува на първо четене промените в Наказателния кодекс, инкриминиращи всички форми на домашно насилие.

Вносители на законопроекта са председателят на парламента Цвета Караянчева, която подчерта личната си ангажираност с проблема, както и народни представители от ГЕРБ. С промените вносителите се надяват, че един строг и категоричен Наказателен кодекс би дал ясен сигнал към жертвите, към безучастните свидетели и към потенциалните извършители, че подобни престъпления никога повече няма да остават ненаказани.

С промените се допълват квалифицираните състави на убийството и телесните повреди с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които ескалират до посегателство срещу живота или здравето на лицата.

„Очаквам да се обединим около тези предложения, които инкриминират домашното насилие. Престъпление, което е страшно и удря по достойнството на хората. Говорим за домашно насили върху жени, защото процентът на пострадалите жени е по-голям, отколкото на децата и мъжете. Този законопроект е предложение за борбата срещи домашното насилие като цяло“, категорична бе председателят на парламента Цвета Караянчева, която мотивира необходимостта от промените от парламентарната трибуна.

Според нея, паралелно със законодателните промени, трябва да бъде направена и широка обществена кампания, която да информира обществеността за сериозния проблем, както и да възпитава хората да бъдат не безучастни зрители, а участници в предотвратяването на „тази епидемия“.

„Дошло е времето за реални действия“, призова Караянчева.

От „БСП за България“ изразиха принципна подкрепа за предлаганите промени, но подложиха на критика някои от текстовете и призоваха за тяхното прецизиране.

По законопроектът получи подкрепа и от Министерство на правосъдието.