Парламентът преодоля ветото върху Закона за държавната собственост

Народно събрание, парламент, национална сигурност вето Закон за държавната собственост
Със 145 гласа „за“, 65 „против“ и нито един въздържал се парламентът преодоля президентското вето и повторно гласува промените в Закона за държавната собственост.

Държавният глава върна за ново разглеждане в зала направените изменения с мотива, че някои текстове се дава възможност за скрита безплатна приватизация на дружества от забранителния списък, предвиждащ приватизация да не се извършва без одобрението на Народното събрание. Президентът възрази още срещу предвидената възможност за апорт на необособени част, като прием, че промените позволяват той да се извършва без решение на Министерски съвет. С президентското вето се оспорва още и отпадането на правната възможност направилите апорт търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие да имат блокираща квота при вземането на решения на общото събрание.

От ГЕРБ защитиха направените промени и подчертаха, че законопроектът предвижда достатъчно гаранции за запазване на публичния интерес, като същевременно осигурява правна възможност за държавата да участва в стопанския живот при ясно разписани правила.

От БСП пък припознаха мотивите на Радев и подкрепиха ветото му върху промените, като същевременно призова за по-задълбочени дебати по темата.