Парламентът окончателно заличи професионалните училища

Парламентът окончателно заличи професионалните училища. Това стана с приемането на промените в Закона за професионалното образование и обучение на второ четене.

С новите промени се въвеждат нови допълнителни възможности за придобиване на професионална квалификация.

Освен това се цели уреждането на статута и дейността на професионалните колежи, които с приемането на Закона вече не са част от училищната система.

 

УченициС промените в закона се увеличават съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото. Децата ще имат повече практика в реална работна среда.

Разширяват се правомощията на министъра на образованието относно поддържане на публичен регистър на професионалните колежи и контрола върху дейността им.

Вносителите посочват, че прилагането на закона не изисква допълнителни средства за настоящата година.

Средствата за следващите години ще се планират в рамките на разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за съответната година.

- реклама -