депутати гласуване АПК президент вето Търговски закон акции поименни приносител бюджет храните промени търговска тайна Караиванова КФН кворум народни представители

Парламентът одобри на първо четене условията за защита на търговската тайна

Депутатите гласуваха на първо четене Законопроекта за защита на търговската тайна, въвеждащ по добра правна закрила срещу незаконното ѝ придобиване, използване и разкриване.

Съгласно действащото към момента законодателство в тази област, търговската тайна не се счита за интелектуална собственост и не е защитена като такава. Не съществуват и специални правила за присъждане на обезщетения за нарушаване на търговски тайни.

Чрез законопроекта, чийто вносител е Министерски съвет, се дават определения за понятията търговска тайна, притежател на търговска тайна, нарушител и стоки-предмет на нарушение. Регламентират се производството и мерките за защита на търговска тайна по съдебен път.

БСП се въздържаха при гласуването и не дадоха подкрепата си за законопроекта.

Тезата на опозицията разви от парламентарната трибуна народният представител Пенчо Милков, а едно от основните причини БСП да се въздържи бе твърдението, че законът не дава прецизна дефиниция за търговска тайна, което според тях може да доведе до противоречива съдебна практика.

„Българските търговци имат нужда от защита и от гаранция, че техните достижения ще получат правна помощ“, защити предложенията Данаил Кирилов, депутат от ГЕРБ и председател на Правната комисия.

Със законопроекта управляващите се надяват предложените правни механизми да сведат до минимум рисковете от незаконно присвояването на ноу-хау и други ценни данни, представляващи търговска тайна, пред които са изправени предприятията и научноизследователските организации.

По този начин ще се създадат гаранции, че конкурентоспособността на българския бизнес, която се основава на такъв вид информация, е адекватно защитена. Целта е подобряване на средата за развитие и използване на иновации и трансфер на знания в рамките на целия вътрешен пазар на ЕС. Вносителите изразяват и очакване законопроектът да доведе до нарастване на иновациите и печалбите за предприятията.

- реклама -