Парламентът прие нов законопроект за независимия финансов одит

Депутатите приеха нов законопроект за независимия финансов одит на първо четене.

За законопроекта гласуваха 120 народни представители и трима се въздържаха от вот.

В мотивите на законопроекта е записано, че на регистрираните одитори е поверена по закон функцията да извършват задължителен финансов одит в предприятията от обществен интерес с оглед на повишаване на общественото доверие в годишните и консолидираните финансови отчети на тези предприятия.

Предлага се още от обхвата на предприятията от обществени интерес да бъдат изключени малките предприятия и ВиК оператори с цел намаляване на административната тежест.

Законопроектът предвижда при наличия на факти и обстоятелства, които нарушават независимостта или обективността на регистрирания одитор, съдружниците, представляващи 5% или повече от правата на глас или от капитала на одитираното дружество, както и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, да могат да предявят по съдебен ред иск за преждевременно освобождаване на регистрирания одитор на ангажимента.

В мотивите към законопроекта е разписано още, че с цел да се повиши ефективността и прозрачността на системата за гарантиране на качеството на дейността на регистрираните одитори, извършващи финансов одит, системата се управлява от Комисията за публичен надзор.

Приемаме мотивите, че с новия закон се цели постигане на хармонизация на българската нормативна уредба с изискванията на директивата и регламента относно специфичните изисквания на дейността на независимия финансов одит, каза по време на дебатите Георги Търновалийски от БСП. Според него транспонирането на европейските изискания може да бъде по-адекватно и да новият закон да отговори на очакванията за подобряване на пълнотата на финансовите отчети и повишаване на доверието в тях. „Законопроектът трябва да бъде подобрен в някои части, които могат да доведат до неблагоприятно влияние, което да доведе до увеличаване на разходите без съществени ползи от това”, допълни Георги Търновалийски.

Йордан Цонев обясни, че ДПС подкрепя на първо четене законопроекта, въпреки че поставя повече въпроси, отколкото отговори. „Има нужда от промени в тази сфера. Одитната дейност има нужда от корекции, показва го практиката, а не вижданията на този или онзи експерт”, изтъкна Цонев. Все пак той подчерта, че има спорни моменти в този законопроект, като между 1 и 2 четене трябва да се работи по промени на някои текстове.

Председателят на финансовата комисия Менда Стоянова заяви, че това е един добър закон, който имплементира директива в законодателството ни. Тя обясни, че по него е работела сериозна работна група повече от половин година, в която са участвали представители на всички заинтересовани страни. „Законът е максимално изчистен от проблеми”, категорична бе Стоянова.

- реклама -