мораториум, Народно събрание
Снимка: БГНЕС

Парламентът наложи мораториум върху някои действия на държавните органи

Парламентът наложи мораториум на определени действия на държавните органи.

Той ще важи до назначаването на нов кабинет.

„За“ проекта на решение гласуваха 151 народни представители.

Депутатите разгледаха два сходни проекта на решения за налагане на мораторориум, впоследствие обединени от Правната комисия.

Текстът на общия проект на решение също бе редактиран в пленарна зала.

Двата проекта бяха обединени в решение да се наложи мораториум на кабинета върху възлагането на концесии, включително определяне на концесионно възнаграждение, предоставяне на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства, поемане и предоставяне на държавни заеми по смисъла на Закона за държавния дълг, промени в състава на органите за управление и контрол на държавните публични предприятия, държавни болници, дружества с над 50% държавно участие и др., извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество на държавните лечебни заведения за болнична помощ, назначаване на лица на висши публични длъжности, назначения в държавната администрация.

По предложение на зам.-председателя на НС Татяна Дончева бе предложено да се добави и „върху действията на държавните органи“. То пък бе прието едва при второто гласуване, тъй като на първото нямаше кворум в пленарната зала.

По искане на Христо Гаджев от ГЕРБ пък бе прието, че ще има мораториум не само върху сделките с недвижимото имущество, но и върху такива с движимо.

Борис Сандов от „Демократична България“ поиска да бъде включен и мораториум върху извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество към Министерството на отбраната. „В последните години то продаде огромен брой недвижими имоти. А тази година има план график за продажба на 249 недвижими имоти и допълнително още 13 имоти. Един от тях е записан само като сграда, но като се види подробно се оказва чиста площ от 2 дка на брега на язовир Панчарево“, обясни той. И критикува военния министър Красимир Каракачанов, че „се разпорежда с тези имоти като бащиния, а не продава имотите на ВМРО“.

- реклама -